Karakter og Point System.

Konverter internationale karakterer nemt og hurtigt her. Guiden er udarbejdet med information fra Uddannelses og Forskningsministeriet. Den hjælper dig med en hurtig oversigt over, hvad enkelte karakterer vil svare til hjemme i Danmark og omvendt. Husk, det er altid hjemmeinstitutionen som har ansvaret for konvertering efter egen standard, og karakteren kan i enkelte tilfælde variere.

Credit Point

CATS

60 Per Semester

Credits

12-15 Per Semester

ECTS

30 Per Semeter

Grade/
Karakter

7-Trins Skala

"Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler"

A

A+

12

"For den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler"

B

A, A-

10

"For den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler"

C

B+, B

7

"For den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler"

D

B-, C+, C

4

"For den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål"

E

D-, F

02

"For den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

Fx

D-, F

00

"For den helt uacceptable præstation"

F

F

-3

Få skabeloner til Study Abroad her.

Vi lover ikke at spamme dig. Vi er ikke fans af spam. Læs vores privatlivspolitik her.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.