Kvalitetssikring af universiteter

Når du rejser ned til din drømmedestination på studieophold kan du med ro i sindet vide, at Uniclub har forsikret:

Kvalitetsundervisning

Institutionen skal være akkrediteret således, at du kan få dine nødvendige ECTS med hjem. Derudover, undervises du af kvalificerede undervisere med høje engelske kompetencer der lever op til internationale standarder. 


Fag på højt engelsk niveau

Institutionens fagkatalog skal have et bredt udbud af fag undervist på engelsk. Studerende skal have adgang til pensum samt fagbeskrivelser i god tid.


Faciliteter

Universitets campus skal have tilstrækkelige faciliteter der lever op til internationale standarder.


Et effektivt internationalt kontor og student service

Der skal være god kultur for at modtage internationale studerende. Det internationale kontor skal beherske engelsk kundskaber der gør det nemt for studerende at kommunikere med dem. Internationale studerende skal kunne få hjælp til akademisk samt praktisk vejledning af mentorer, vejledere, koordinatorer eller gennem en unibuddy ordning.


Et sundt studiemiljø

Gode muligheder for adgang til information, socialisering, læsning og aktiviteter der skaber et godt studiemiljø for internationale studerende.


Certificeret study abroad institution

Uddannelsesinstitutionen skal have den nødvendige statslige tilladelse til at modtage internationale studerende. Dette medfølger at internationale studerende skal have ret til at modtage godkendte nødvendige dokumenter i relation til studievisum og ophold udstedt af institutionen.


Foreneligt uddannelsessystem

Akkreditering, semester start- og slut datoer samt undervisningsform skal være kompatibelt, passende og konverterbart med det danske system.


Sikker og attraktiv campus lokation

Uddannelsesinstitutionen skal have en attraktiv beliggenhed med gode forbindelser til offentlig transport. Studiebyen skal være sikker at opholde sig i, og med rimelige muligheder for at finde studieboliger enten på- eller udenfor campus området.


Rimelig studieafgift

Studieafgiften skal ligge på en rimelig pris i forhold til beliggenhed, kvalitet af uddannelse samt antallet af tilmeldte ECTS i forhold til den danske udlandstipendium sats.