Udlandsstudielån.

Hvad er det?
Optagelsesbrevet i hus ✅
Udlandstipendiet tikket ind på kontoen ✅
Studieafgiften er højere end det du fik i udlandsstipendium ❌

No worries, det er der tænkt på. Der findes udlandsstudielånet, som kører på samme præmisser som SU-lånet, som desuden er det billigste lån tilgængeligt for studerende i Danmark. Kravet er blot at man har ret til at modtage udlandstipendium. Desuden kan beløbet maximalt være på 108.546 DKK.
Studielån eksempel

📝 Eksempel: Studieafgiften på værtsuniversitetet er på 40,000 DKK, men du fik blot 33,000 DKK i udlandsstipendium. Du kan nu låne 7000 DKK af staten i form af udlandsstudielånet, i samme rammer som SU-lånet.

Note: Vær forsigtig med at låne penge. Vi anbefaler kun at låne penge, hvis du ikke selv kan finansere differencen på nuværende tidspunkt.
Krav for at søge lånet?

👉 Du skal være SU-berrettiget.

👉 Have mindst 1 SU-klip tilbage, når du begynder på studieopholdet.

👉 Dit studieophold skal være forhåndsgodkendt og meritgivende.

👉 Optagelsesbrevet fra værtsuniversitetet.


Note: Det er samme krav som der stilles for at søge om udlandsstipendium. Du kan også søge et ganske almindeligt SU-lån ved siden af udlandsstudielånet.